Kirjallinen kysymys uusien yhdistelmähoitojen käyttöönotosta syövän hoidossa ja Kansallisen syöpäkeskuksen koordinoivan yksikön perustamisesta

Eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok) tiedotti kirjallisesta kysymyksestä Cancer IO:n Syövän hoidon radikaali murros – immuunihoidot tulevat, mutta kenelle ja milloin? -tilaisuudessa 8.12.2020. Kirjallinen kysymys uusien yhdistelmähoitojen käyttöönotosta syövän hoidossa ja Kansallisen syöpäkeskuksen koordinoivan yksikön perustamisesta on nyt julkaistu Eduskunnan verkkosivuilla.

Kirjallisessa kysymyksessä Sarkomaa tuo esille haasteita, joita Suomen Syöpäpotilaat ry on kuvannut kannanotossaan Munuaissyöpäpotilaat eivät voi odottaa – kaksikanavainen lääkkeiden rahoitusjärjestelmä ei mahdollista uusien yhdistelmähoitojen käyttöä, ja joita myös Cancer IO on nostanut esille Syöpä ei odota! -videolla ja tuoreessa blogikirjoituksessa. Ote kirjallisesta kysymyksestä:

  • “Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 26.11. monikanavarahoituksen purkamisen selvittämistä varten neljä valmisteluryhmää, mukaan lukien lääkekorvausjärjestelmän valmisteluryhmän myöhemmin käynnistettävän parlamentaarisen valmistelun tueksi. Ministeriö asetti lisäksi lokakuun alussa Lääkeasioiden tiekartan toimeenpanon koordinaatioryhmän, jonka toimikausi kestää 30.4.2023 saakka. Potilaiden näkökulmasta uudistustarve on kiireellinen. Vakavasti sairailla syöpäpotilailla ei ole mahdollisuutta odottaa tehokkaaksi todetun, muualla Euroopassa saatavilla olevan hoidon mahdollistavaa lainsäädäntöä vaalikauden loppuun. Erilaiset syövän yhdistelmähoidot yleistyvät syöpätyyppien hoidossa, ja niiden käyttö tulisi mahdollistaa Suomessa lakimuutoksella kiireellisesti.”

Sarkomaa tuo lisäksi esille Kansallisen Syöpäkeskuksen koordinaatioyksikön viivästymisen ja toiminnan tärkeyden yhdenvertaisen syövänhoidon ja tasokkaan tutkimuksen edistämisessä. Kirjallisessa kysymyksessä Sarkomaa esittää asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavat kysymykset:

  • Mihin toimiin hallitus ryhtyy yhdistelmähoitojen käyttöönoton mahdollistamiseksi syöpäpotilaiden hoidossa ja mihin toimiin hallitus ryhtyy Kansallisen syöpäkeskuksen toiminnan käynnistymisen edellytyksenä olevan koordinoivan yksikön perustamiseksi?

Cancer IO toivoo ministeriltä vastausta ja reagointia asiaan pikimmiten. Syöpäpotilaat eivät voi odottaa.

Kansanedustaja Sarkomaa tiedotti kirjallisesta kysymyksestä Cancer IO:n Syövänhoidon radikaali murros -tapahtumassa 8.12.2020