EU:n uusi syöväntorjuntasuunnitelma korostaa tutkimuksen ja yhteistyön merkitystä

Euroopan komissio on keskiviikkona 3.2. julkistanut laajan “Europe’s Beating Cancer Plan” -syöväntorjuntasuunnitelman, joka kokoaa yhteen komission ehdotukset ja suunnitelmat syövän ennaltaehkäisyn, hoidon, tutkimuksen ja jälkihoidon tukemiseksi. Ilman mittavia toimenpiteitä syöpätapausten määrän arvioidaan nousevan Euroopassa 24 % vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelma korostaa potilaskeskeisyyttä, yhteistyötä, yhdenmukaistamista ja tiedon jakamista jäsenmaiden välillä. Syöväntorjuntasuunnitelmassa mainittuihin toimenpiteisiin on varattu yhteensä 4 miljardia euroa, jotka jaetaan mm. EU4Health– ja Horisontti Eurooppa -ohjelmien kautta.

Syöpätutkimuksen ja syövän hoidon kehittämisen näkökulmasta syöväntorjuntasuunnitelman tärkeimmät toimenpiteet ovat kansallisten syöpäkeskusten (Comprehensive Cancer Center) yhteistyön tiivistäminen, syöpälääkkeiden saatavuus ja uusien käyttöaiheiden tutkiminen ja tukeminen, tekoälyn käyttö syövän diagnosoinnissa ja hoidossa sekä yksilöllisen syövän hoidon parantaminen. Tärkeä osa suunnitelmaa on myös syöpäselviytyjien tukeminen ja kuntoutus kaikilla elämän osa-alueilla.

Kansallisten syöpäkeskusten yhteistyö

EU aikoo perustaa vuoteen 2025 mennessä kaikki jäsenmaat kattavan verkoston, joka yhdistää kansalliset, CCC-akkreditoidut syöpäkeskukset. Verkoston tavoitteena on lisätä yhteistyötä diagnostiikkaan, hoitoon, koulutukseen ja kliinisiin tutkimuksiin liittyen. Potilaille tämä on merkittävä uudistus, sillä toistaiseksi esimerkiksi ylirajainen osallistuminen kliinisiin lääketutkimuksiin on ollut haastavaa. Suomessa CCC-statuksen on saanut HUS Syöpäkeskus.

Syöpälääkkeiden saavutettavuus ja uusien käyttöaiheiden tutkiminen

Vuonna 2021 EU perustaa yhteistyöalustan syöpälääkkeiden saavutettavuuden parantamiseksi ja jo olemassa olevien syöpälääkkeiden uusien käyttöaiheiden tutkimiseksi ja tukemiseksi. Tutkimustyössä hyödynnetään COVID19-pandemian aikana kehitettyjä yhteistyömalleja ja testataan olemassa olevia molekyylejä sekä uusia lääkeyhdistelmiä tehokkaiden tietokoneiden avulla.

Tekoälyn ja genomitiedon hyödyntäminen

‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ aloitteen tavoitteena on vauhdittaa potilaiden pääsyä innovatiivisten diagnostiikkamenetelmien ja hoidon piiriin Next generation sequencing (NGS) -menetelmiä hyödyntäen. Syöpäkeskusten yhteistyön, tiedon ja osaamisen jakamisen kautta yhä useampi potilas voi saada yksilöllistä hoitoa sairauteensa. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti harvinaisten ja huonoennusteisten syöpien kohdalla. 

Syöväntorjuntaohjelmassa tuodaan vahvasti esille tekoälyn mahdollisuudet hoitoihin liittyvässä päätöksenteossa syövän ehkäisyyn, diagnosointiin ja hoitoon liittyen. IMI käynnistää tähän liittyen uusia projekteja vuoden 2021 aikana.

Syöpäselviytyjien tukeminen

Diagnostiikan ja syöpähoitojen kehittyessä yhä useampi syövän sairastanut palaa hoitojen jälkeen, tai hoitojen edelleen jatkuessa arkeensa. Monelle paluu työelämään voi olla hoitojen jälkeen haastavaa, ja syövän tai sen hoitojen aiheuttamiin myöhäishaittoihin voi olla vaikea saada apua. Tämä on havaittu myös Cancer IO:n kumppanin Suomen Syöpäpotilaiden Syöpä ja työ -hankkeessa. Syöväntorjuntasuunnitelmassa painotetaan seurannan, kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen merkitystä. Suunnitelmassa tuodaan esille myös syövän sairastamiseen liittyvä taloudellinen rasite.

Syöväntorjuntasuunnitelma on kokonaisuudessaan tervetullut avaus, johon EU-jäsenmaiden päättäjien tulee sitoutua. Syöpä on haaste sekä yksilöille että yhteiskunnalle, ja ainoastaan riittävillä resursseilla ja yhteistyöllä on mahdollista vähentää siitä koituvaa ihmillistä ja yhteiskunnallista taakkaa.

2 thoughts on “EU:n uusi syöväntorjuntasuunnitelma korostaa tutkimuksen ja yhteistyön merkitystä

    1. IO-hoitoja ei ole tosiaan syöväntorjuntaohjelmassa erikseen mainittu, toisaalta ei muitakaan lääkehoidon muotoja yksilöllistettyä hoitoa lukuun ottamatta. Ohjelmassa korostetaan innovaatioita ja uusien menetelmien käyttöönottoa sekä uusien käyttöaiheiden tutkimista – immuno-onkologia sopii varmaan näiden alle.

Leave a Reply