IO ekosysteemi

Cancer IO:ssa on mukana suo­ma­laisia immuu­ni­hoi­tojen parissa toi­mivia yri­tyksiä, tut­ki­musyh­teistöjä, sai­raa­loita ja poti­las­jär­jestöjä. Tältä sivulta löydät englan­nin­kie­lisen eko­sys­tee­mi­kart­tamme ensim­mäisen version.

Haluatko olla mukana eko­sys­tee­missä? Ota meihin yhteyttä!

Cancer IO 360ᵒ

Cancer IO tar­kas­telee immuu­ni­hoitoja 360° asteen näkö­kul­masta integroiden tut­ki­muksen, hoidon ja yhteis­kun­nal­lisen vaikuttavuuden. 

Soita 000 000 0000