Immuunihoidoista uutta toivoa, terveyttä ja terveystekoja 

Translating immuno-oncology into health actions